Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2020

Peltonen, Riitta (2020):  Kuratoidut Kuratoidut sisällöt Finna.fi:ssä harrastajille ja itseopiskelijoille -työpaja 2020. Raportti. [Kuratoidut sisällöt harrastajille ja itseopiskelijoille –työpaja 2020.pdf]https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150229

Peltonen, Riitta (2020): Kuratoidut sisällöt Finna.fi:ssä korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille -työpaja 2020. Raportti.  [Kuratoidut sisällöt korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille -työpaja 2020.pdf] https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150115

Peltonen, Riitta (2020): Finnan asiakaskysely 2020. Finna.fi:n uudet askeleet. https://urn. [Finnafin uudet askeleet - asiakaskysely kesäkuu 2020.pdf]fi/URN:NBN:fi-fe20231129150230 

Digitalist Group (2020): Avoimet oppimateriaalit Finnassa. Käytettävyystestiraportti. [Finna_Avoimet_oppimateriaalit_kaytettavyystestiraportti_11-2020.pdf]

...