Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Isotalo, Julia (2021): Arkistonäkymät ja arkistoaineistosta kiinnostuneet Finna.fi:ssä, avovastaukset. [Arkisto avovastukset.pdfhttps://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149762]

Isotalo, Julia (2021): Opettajien kokemukset Finnan näkymissä. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149760]

...