Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finnan konsortioryhmän säännöissä määritellään mm. konsortioryhmän tehtävät, työskentelymenetelmät ja ryhmän jäsenten valintamenettely. Voimassaolevat säännöt on hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa 610.312.20182019. Tutustu sääntöihin: Konsortioryhmän säännöt.