Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortion palveluyksikkö FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

 

Blog Posts
max5
sortcreation
contenttitles
labelsfinelib

 

 

Tip
titleOikopolkuja konsortion jäsenille - vaativat kirjautumisen

 FinELib somessa

      

Widget Connector
width450
urlhttps://twitter.com/settings/widgets/681447000404025345/
height400