Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Formaattiasioiden palvelupostiosoite on marc-posti (at) helsinkiposti@helsinki.fi 

Yhteyshenkilö
Ulla Ikäheimo
Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
PL 26
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 44603

marc-lista on MARC-formaatteja ja MARC 21:een siirtymistä käsittelevä tiedotus- ja keskustelulista.