Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

LähdeformaattiLähtödatan kuvailusäännötKohdeformaattiKohdedatan kuvailusäännötSeliteLinkki
FINMARCSuomalaiset luettelointisäännötMARC 21Suomalaiset luettelointisäännötMuuntaa FINMARC-formaatissa olevan data MARC 21 -formaatin mukaiseksi.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-fi2ma
FINMARCSuomalaiset luettelointisäännötMARC 21ISBD (Consolidated)Tekee FINMARC-muotoisesta datasta MARC 21 (ISBD) -muotoa.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-fi2maISBD
MARC 21Suomalaiset luettelointisäännöt / ISBDFINMARCSuomalaiset luettelointisäännötLähinnä kirjastoaineiston aineiston toimittajien käyttämä muunnos.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-ma2fi
MARC 21Suomalaiset luettelointisäännötMARC 21ISBD (Consolidated)Konversio mm. poistaa aineiston yleismääreen (245$h) ja luo sisältö- ja mediatyyppikentät 336 ja 337. Konversio ajettiin Melindaan ja Voyager-kantoihin keväällä 2012.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-ISBD
MARC 21RDA / ISBDMARC 21ISBD (Consolidated)Ns. BookWhere-konversio, jota käytetään ulkomaisista tietokannoista poimittujen tietueiden muuntamiseen kotimaisten käytäntöjen mukaisiksi.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-BookWhere
MARC 21ISBD (Consolidated)MARC 21ISBD (Consolidated)Konversio SFX-lehtien minitietueille. Konversio muuntaa myös merkistön MARC-8-muodosta UTF-8-muotoon.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-ma21ma21sfx
MARC 21
MARC 21ISBD (Consolidated)Konversiosääntö poimituille kyrillisille bibliografisille tietueille. Konversio siirtää kyrilliikan tavallisista kentistä 880-kenttiin ja translitteroi tavallisiin kenttiin latinitsan.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-kyril2880ma21
MARC 21ISBD / RDAMARC 21ISBD / RDA

Konversiosääntö itse luetteloiduille yksittäisille kyrillisille bibliografisille tietueille. Käytössä ennen Cyrillux-ohjelman kehittämistä. Konversio on päivitetty huomioimaan RDA-elementit.

Melinda-kirjastot voivat käyttää Cyrillux-ohjelmaa yksittäisten tietueiden kyrillikkakonversioihin.
https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-kyril2latinma21
MARC 21ISBD (Consolidated)MARC 21RDAKonversiosäännöt ISBD-kuvailusta RDA-kuvailuun. Paketti sisältää konversion sekä bibliografisille että auktoriteettitietueille. Tarkempaa tietoa konversiosta.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-RDA
MARC 21RDAMARC 21ISBD (Consolidated)Lähinnä aineiston toimittajien käyttämä muunnos.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-maRDA2maISBD
MARC 21RDAFINMARCSuomalaiset luettelointisäännötLähinnä aineiston toimittajien käyttämä muunnos.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-maRDA2fi
MARC 21ISBDMARC 21RDAKonversio ebrary-tietueille. Konversio muuntaa myös merkistön MARC-8-muodosta UTF-8-muotoon.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-ebrary
MARC 21RDA / ISBDMARC 21RDARDA-kuvailusääntöihin mukautettu "BookWhere"-konversio.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-BOOKWHERE-RDA
FINMARCSuomalaiset luettelointisäännötMARC 21RDAMuuntaa FINMARC-datan RDA:n mukaiseen MARC 21 -muotoon.https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-FINMARC-MARC21RDA

...