Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastojen tiedontallennusformaatti MARC 21 on Kongressin kirjaston ylläpitämä formaatti, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Yhteinen formaatti mahdollistaa tiedon siirtämisen ja tietuieden poimimisen kirjastojen kesken. Maailmalla on tehty myös kansallisia sovelluksia MARCista, mutta niistä on nykyään pitkälti luovuttu. Suomalaisissa kirjastoissa käytettiin FINMARC-formaattia yli kahdenkymmenen vuoden ajan, 1970-luvulta aina 2000-luvulle. Vuonna 2009 konvertoitiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen tietokannat MARC 21 -formaattiin. Yleiset kirjastot aloittivat siirtymän heti tämän jälkeen. FINMARC-formaatti on edelleen käytössä joissain yleisissä kirjastoissa ja useimmissa erikoiskirjastoissa.

...