Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
979
979
979 - Osakohteet (T)

Käytössä vain Finnassa.


...

Anchor
995
995
995 -

...

Arton tiedontuottajatunnus (ET)

Käytössä vain ARTOArto-tietokannassatietueissa.