Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos aikamääre tallennetaan numeerisessa muodossa (esim. "1982-1985" eikä "1980-luku"), käytetään ‡2-osakentässä aina indikaattoria 2. indikattorin arvoa 4, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä ("648 _4 ‡a 1954"  ~  "648 _7 ‡a 1954 ‡2 yso/fin"  ~  "648 _7 ‡a 1954 ‡2 yso/swe").

...