Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontrolloidun sanaston määrittelemätön termi, joka voi olla henkilön nimi, nimeke, maantieteellinen nimi tai muu termi. Tällainen sanasto on esimerkiksi saksalainen Gnomon (https://www.gbd.digital).
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ei suosita kentän käyttöä.