Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
072
072
072 - Aihealuekoodi (T)

Kenttä ei Kokoelmakarttahankkeessa vuonna 2007 perustettu luokitus. Ei enää aktiivisessa käytössä. Luokitusta käytettiin Kokoelmakarttahankkeessa vuosina 2007-2015.

1. indik. - Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

...