Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

Table of Contents

Note

kts. Sisällönkuvailuohjeet  Ohje päivittyy! Sisällönkuvailuopas

 

...

050 -

...

Library of Congress -luokitus (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

...

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osakenttä ‡a LC-luokka

Esim.Esimerkki

050 #4 ‡a NB933.F44

...

051 -

...

Library of Congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta (T)

 

...

052 -

...

Maantieteellinen luokitus (T)

 

...

055 -

...

Kanadalaisten kirjastojen luokitukset (T)

 

...

060 -

...

National Library of Medicine -luokitus (T)

 

...

061 -

...

National Library of Medicine, tiedot kappaleesta (T)

 

...

066 -

...

Merkistöt (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. 

 

...

070 -

...

National Agricultural Library -luokitus (T)

 

...

071 -

...

National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)

 

...

072 -

...

Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeen ohjausryhmä suosittelee, että yksi kirjasto antaa vain yhden aihealuekoodin kullekin julkaisulle. Koodin antamista suositellaan vain yleiskokoelman julkaisuille.
Kokoelmakartan koodi osakentässä ‡2 on kkaa.Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kokoelmakartan aihealueryhmät vuodelta 2008:
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/opasteet/Aihealueet.pdf

1. indik. Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osakenttä Osakentät
‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

Esim. SIMERKKI
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaa

 

...

074 - U.S.

...

Government Printing Office kappalenumero (T)

 

...

080 -

...

Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

082 - DEWEYN LUOKITUSSisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka aikaisemmin niin ei ole tehty. Ohjeet merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa.

1. indikaattori:

  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Täysi laitos
  • 1 - Lyhennetty laitos

Osakenttä ‡a UDK-luokka
Painoksen tunnistetiedot ‡2

Esimerkkejä

080 1# ‡a 021 ‡2 2018

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989

 

...

082 - Deweyn luokitus, DDC (T)

 

...

083 -

...

Deweyn luokitus,

...

lisäluokka (T)

 

...

084 -

...

Muu luokitus (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

...

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
suaslc = Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

Esimerkkejä

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

...

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatkl

 

...

085 -

...

Synteettisen luokituksen rakenne (T)

 

...

086 -

...

Virallisjulkaisujen luokitus (T)

 

...

088 -

...

Raporttinumero (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään  027  (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero)

088 ## ‡a RIL-248-2013
245 00 ‡a NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen.
490 1# ‡a RIL,  ‡x 0356-9403 ;  ‡v 248-2013

...

090-099 -

...

Kirjastokohtaiset luokituskentät

Kirjastokohtaiset luokituskentät