Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tuotantoaika on ydinelementti julkaisemattoman aineiston kuvailussa. Muut tuotantotietojen  elementit ovat valinnaisia.

Tuotantotiedot merkitään julkaisemattoman aineiston (esim. käsikirjoitus, maalaus, veistos, paikallinen tallennus) kuvailuun.

Tuotantotietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • tuotantopaikka: tuottajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • rinnakkainen tuotantopaikka: tuotantopaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • tuottajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • tuottajan rinnakkainen nimi: tuottajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • tuotantoaika: mikä tahansa lähde

...

 • ← aineiston ulkopuolelta otettua tuotantoaikaa ei merkitä hakasulkuihin

Esimerkiksi julkaisemattomat opinnäytteet.

...

Julkaisutietoihin sisältyvät tiedot aineiston kustantamisesta, julkaisemisesta, julkistamisesta tai ilmestymisestä. Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi.

Julkaisutietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • kustannuspaikka: kustantajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen kustannuspaikka: kustannuspaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • kustantajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • kustantajan rinnakkainen nimi: kustantajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • julkaisuaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde


Osakentät:

 • ‡a julkaisu-/kustannuspaikka
 • ‡b julkaisija/kustantaja
 • ‡c julkaisu-/kustannusaika 

...

Jakajan nimi on lisäydinelementti videotallenteiden kuvailussa.

Jakelutietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • jakelupaikka: jakelijan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen jakelupaikka: jakelupaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakajan rinnakkainen nimi: jakajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakeluaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Osakentät:

 • ‡a Jakelupaikka
 • ‡b Jakajan nimi
 • ‡c Jakeluaika

...

Valmistustietoihin sisältyvät tiedot aineiston valmistuspaikasta, valmistajasta sekä valmistusajasta.

Valmistustietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • valmistuspaikka: valmistajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen valmistuspaikka: valmistuspaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistajan rinnakkainen nimi: valmistajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistusaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Osakentät:

 • ‡a Valmistuspaikka
 • ‡b Valmistajan nimi
 • ‡c Valmistusaika 

...

Linjaus: Copyright-vuosi on ydinelementti, kun se poikkeaa julkaisu- tai jakeluajasta.

Copyright-vuoden tiedonlähde:

 • Copyright-vuosi: tiedot copyright-vuodesta otetaan mistä tahansa lähteestä

Osakentät:

 • ‡c Tekijänoikeusvuosi

...