Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tietuetta täydennettäessä koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa: kun täydennetään

 • Kun ennakkotietueen tai muuten matalamman tason tietueen kuvailu täydennetään kansallisen tason kuvailuksi (koskee myös Fennican ennakkotietueita), tietueen tasokoodi muutetaan tasoon 4.

...

 • Jos verkkoaineisto on pakko kuvailla aineistoa näkemättä, merkitään tasokoodiksi 5. Mikäli

...

 • verkkoaineisto on käsillä ja tarkistettavissa,

...

 • merkittän tasokoodiksi 4, kun kuvailu on valmis.
 • Valmis tietue Melindassa on yleensä tasoa 4, lukuun ottamatta Kansallisbibliografian tietueita, joissa tasokoodi on täydellinen eli #. Lue lisää tasokoodeista.
Varastokirjaston tietueiden käsittely
 • Varastokirjasto käyttää primäärikuvailussa tasokoodia 3. Tämä koodi on viesti toisille kuvailijoille, että tietue ei välttämättä ole tasoa 4, vaikka Varastokirjaston kuvailussa pyritäänkin siihen. Varastokirjaston kuvailemat primääritietueet eivät aina sisällä kaikkia ydinelementtejä, mikä johtuu Varastokirjaston kielten/tieteenalojen laajasta kirjosta sekä yksittäisen tietueen käsittelyyn käytettävissä olevasta ajasta, siksi tason 3 käyttäminen koetaan hyväksi viestiksi toisille kuvailijoille.
 • BookWhere-poiminnassa Varastokirjasto jättää tasokoodiksi 4, koska BookWhere-poimitut tietueet tallennetaan mahdollisimman laajoina. Mikäli tietuetta tallennettaessa tulee virheilmoitus, jonka korjaaminen vaatii tarkempaa syventymistä esim. sisällönkuvailuun, ko kenttä poistetaan.
 • Varastokirjaston tietueita saa täydentää -> mikäli täydennys muuttaa tietueen tasolle 4 tai kansallisbibliografiassa #, tee muutos tasokoodiin
 • Kun tietue on primäärikuvailtu Varastokirjastossa, kentän 040 a ISIL-tunnusta ei saa muuttaa, sillä merkintä on tärkeä Varastokirjaston tilastoinnin kannalta. Oman kirjaston ISIL-tunnuksen voi lisätä osakenttään 040 d. (Tarkempia ohjeita ISIL-koodeita kentässä 040).

mp 18 - Luettelointisäännöt koodi

...