Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nimiön (000, Alephin LDR) kaikki merkkipaikat ovat käytössäkaikkia merkkipaikkoja on käytettävä.

Kirjastojärjestelmän täyttämät merkkipakat

...

Merkkipaikassa 05 Tietueen tila käytetään yleisimmin koodeja n = uusi ja c = korjattu., myös d = poistettu

mp 06-07 - Tietueen tyyppi + tietueen bibliografinen taso

...