Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.

Esimerkkejä

506 1# ‡a Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla. ‡f  Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ‡f Online access with authorization ‡2 star
506 1# ‡a
Students, faculty and staff of the University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username. ‡f . ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡c Turun yliopiston kirjaston lisenssi.  |uyliopiston  lisenssi  ‡u https://wwwutuguides.kiwi.fi/display/fineLib/Ebrary+Academic+Completefi/c.php?g=93742&p=4757384

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡3 Edilex  ‡c FinElib lisenssi ‡u http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Edilex

...