Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


546 ## ‡a Teksti pääosin ruotsiksi.
Julkaisun teksti pääosin muulla kuin kuvailussa ilmenevällä kielellä
041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Teksti suomeksi ja ruotsiksi.
Nimeke vain yhdellä kielellä, mutta teksti kokonaisuudessaan myös muulla kielellä

...