Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

536 538 540 541 542 544 545 546 547 550 552 555 556 561 562 563 565 567 579 580 581 583 584 585 586 588 59x


Anchor
536
536
536 - HUOMAUTUS RAHOITUKSESTA (T)


Anchor
538
538
538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T)  


Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. aineiston käyttöön.
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.
RDA Toolkit 3.20.1.3: Vaihtoehto: Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat aineistossa. Tämänhetkisen suomalaisen linjauksen mukaan vaihtoehto on käytössä.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Laitteisto- ja järjestelmävaatimukset


ESIMERKKEJÄ

245 00 ‡a Microsoft Windows 7 Professional.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM ; ‡c 12 cm
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
538 ## ‡a Tietokone, jossa on 64-bittinen suoritin, DVD-asema sekä monitori.


Anchor
540
540
540 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.

Esimerkkejä

506 1#  ‡a University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username ; Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla.  ‡f Online access with authorization  ‡2 star  ‡5 FI-T
540 ##  ‡c Turun yliopiston kirjaston lisenssi.  |uhttps://www.kiwi.fi/display/fineLib/Ebrary+Academic+Complete  ‡5 FI-T

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa ; Access is permitted via the licensee organizations' network ; Tillgänglig i nätverk hos organisationer som har licens. ‡f Online access with authorization ‡2 star

540 ## ‡3 Edilex  ‡c FinElib lisenssi ‡u http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Edilex


Anchor
541
541
541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)


Anchor
542
542
542 - HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUDESTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.


Anchor
544
544
544 - HUOMAUTUS MUUN ARKISTOAINEISTON SIJAINNISTA (T)


Anchor
545
545
545 - HUOMAUTUS ELÄMÄKERRASTA TAI HISTORIASTA (T)


Anchor
546
546
546 - HUOMAUTUS KIELISTÄ (T)  Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti ; RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen

 

Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai  kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.

546 ‡a Teksti pääosin ruotsiksi.

546 ‡a Teksti suomeksi ja ruotsiksi.
041 ‡a
fin ‡a swe

546 ‡a Osa tekstistä ruotsiksi.
041 ‡a
 fin ‡b swe

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus kielestä

‡b – Tietoja aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä jne. (T)

Osakenttään voidaan merkitä tieto esim. siitä, onko aineisto kirjoitettu kyrillisin vai latinalaisin aakkosin.

Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin seuraavista termeistä: viivastonuottikirjoitus, tabulatuuri, mensuraalinuottikirjoitus, graafinen nuottikirjoitus, kirjainnuottikirjoitus, neumikirjoitus, numeronotaatio, solmisaatio, tonic sol-fa

546 ## ‡b Fraktuura. 

546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat

546 ## ‡3 Tekstiliite: ‡a Sanat: suomi.


Anchor
547
547
547 - HUOMAUTUS AIKAISEMMISTA NIMEKKEISTÄ (T)


Anchor
550
550
550 - HUOMAUTUS JULKAISIJASTA (T)


Anchor
552
552
552 - HUOMAUTUS YKSIKÖISTÄ JA OMINAISUUKSISTA (T)


Anchor
555
555
555 - HUOMAUTUS KUMULOITUVASTA HAKEMISTOSTA TAI HAUN APUVÄLINEISTÄ (T)


Anchor
556
556
556 - HUOMAUTUS DOKUMENTAATIOTIEDOISTA (T)


Anchor
561
561
561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T) 
 
 Jos tämä kenttä tallennetaan Melindaan, siihen on aina merkittävä osakenttä |5, jossa on oman kirjaston ISIL-tunnus.


Anchor
562
562
562 - HUOMAUTUS KOPIOIDEN JA VERSIOIDEN TUNNISTAMISESTA (T)


Anchor
563
563
563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Jos julkaisussa ei ole ISBN-tunnusta tai vastaavaa muuta tunnusta, sidosasu merkitään tähän kenttään.

563 ## ‡a Sidottu.

563 ## ‡a Nidottu.


Anchor
565
565
565 - HUOMAUTUS TAPAUSTIEDOSTON OMINAISUUKSISTA (T)


Anchor
567
567
567 - HUOMAUTUS METODOLOGIASTA (T)

Ensimmäinen indikaattori # = Metodologia
Ensimmäinen indikaattori 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta
Toinen indikaattori = määrittelemätön
Suositus: Ensimmäinen indikaattori #

MARC21-Fin -formaatissa tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä tallennettiin asiasanaksi kenttään 650, koska metodologialle ei ollut omaa kenttää. Nyt käytetty tutkimusmenetelmä suositellaan tallennettavaksi kenttään 567. Tästä kentästä voidaan muodostaa oma kohta WebVoyagen näyttöön ja siitä voidaan myös tehdä sanahakuindeksi asiakkaiden käyttöön. Tarvittaessa voitaisiin myös tehdä sanahakuindeksi, joka hakee samalla sekä kentästä 567 että 650, jos aiemmin on käytetty viimeksi mainittua tähän tarkoitukseen.


Anchor
579
579
579 - TILASTOINTIMERKINTÄ - VOYAGER-KENTTÄ (ET)  
 
Käytettiin vuoteen 2016 asti primaariluetteloinnin laskentaan. Vuoden 2017 alusta alkaen käytössä 040-kenttä.


Anchor
580
580
580 - HUOMAUTUS LINKITYSTEN MONITAHOISUUDESTA (T)


Anchor
581
581
581 - HUOMAUTUS JULKAISUSTA, JOKA KOSKEE KUVAILTAVAA AINEISTOA (T)


Anchor
583
583
583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

583 ## ‡a Digitoitu 27.9.2008.

583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.

Käytetään Melindassa automaattisesti yhdistetyissä tuplissa seuraavassa muodossa:

583 ## ‡a MERGED FROM (FI-MELINDA)005230561 + (FI-MELINDA)000722137 ‡c 2015-06-03T16:18:35+03:00 ‡5 MELINDA

Fennica merkitsee kenttään omia huomautuksiaan kuvailun ja vapaakappaleiden vastaanoton työvaiheista.

583 ## ‡a SAATU 4 KPL. ‡5 FENNI
583 ## ‡a PUUTELUETT.,KT. ‡5 FENNI


Anchor
584
584
584 - HUOMAUTUS KASVUSTA JA KÄYTÖN MÄÄRÄSTÄ (T)


Anchor
585
585
585 - HUOMAUTUS NÄYTTELYSTÄ (T)


Anchor
586
586
586 - HUOMAUTUS PALKINNOSTA (T)

Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009


Anchor
588
588
588 - KUVAILUN PERUSTA (T)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori            

  • # - Tieto puuttuu               

  • 0 - Kuvailun lähde               

  • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero               

 • Toinen - Määrittelemätön            

  • # - Määrittelemätön

Yliopisto- ja AMK-kirjastojen MARC 21 konversiossa tieto kuvailun perustasta konvertoitiin kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Lokakuussa 2009 formaattiin lisättiin kenttä 588, joka on sen jälkeen käytössä.

Sarja-aineistossa ja päivittyvässä aineistossa on syytä tehdä huomautus kuvailuajankohdasta ja versiosta/numerosta.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeestä


Esim.

588 0# ‡a Nimeke kannesta.
588 1# ‡a Versio 21.10.1999.


Anchor
59x
59x
59X - PAIKALLISET HUOMAUTUKSET

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599. Kaikille Voyager-kirjastoille yhteinen käyttötarkoitus on kentillä 591 ja 595, ks. alla. Selvästi kirjasto- ja/tai tietokantakohtaisiin huomautuksiin lisätään oman kirjaston ISIL-tunnus osakenttään ‡5.


590 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


591 - JULKAISULUETTELO - VOYAGER-KENTTÄ

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Vastuualuekoodi/laitostunnus (1A)
‡b - Julkaisun tekijä/t (1A)
‡c - Projektitunnus/-tunnukset (1A)
‡d - AMKOTA- tai KOTA-luokitus (1A)
‡e - Impact-arvo (1A)
‡f - Koulutusala (1A)
‡g - Henkilökuntakoodi (1A)
‡h - Yleinen huomautus (1A)
‡i - Tieteenalaluokitus (1A)
‡j - Julkaisuluetteloviite (1A)
‡k - Reference of publication list (1A)
‡m - Open access -koodi (1A)

Kentän ohjeena käytetään OKM:n julkaisua Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2010 http://amkota2.csc.fi:8080/pls/portal/url/ITEM/956641D4C8DC5FBEE0440003BAF792D5 Suositellaan, että luetteloitaessa julkaisuluettelotietueita kokoelmatietokantoihin, kaikki julkaisuluetteloa koskevat tiedot tallennetaan kenttään 591. Siihen on MARC 21 -konversiossa lisätty osakentät ‡j Julkaisuluetteloviite ja ‡k Reference of publication list.


592 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


593 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


594 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


595 - LISÄPAINOSTIEDOT - VOYAGER-KENTTÄ

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Tämän kentän käytön sijasta kirjastokohtaiset lisäpainokset voidaan merkitä varastotietoihin.


596 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


597 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


598 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


599 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.