Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjaston ISSN-keskus siirtää päättyneiden sarja-aineistojen ilmestymistiheyden kentästä 310 tähän kenttään.


...

Anchor

...

334

...

334

...

334 -

...

Julkaisutapa (T) - Uusi kenttä Update 32 (June 2021), lisätty sovellusoppaaseen 11/2021

Määrämuotoinen tieto, joka osoittaa, ilmestyykö kuvailtava aineisto yhtenä tai useampana yksikkönä.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Julkaisutapaa kuvaava termi (ET)
  Kuvailtavan manifestaation julkaisutavan osoittava kontrolloidun sanaston termi.


ESIMERKKI

334 ## ‡a yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto ‡2 rdami 

334 ## ‡a useampana yksikkönä ilmestyvä aineisto ‡2 rdami 

...

Anchor
335
335
335 - Laajennussuunnitelma (T) - Uusi kenttä Update 31 (December 2020), lisätty sovellusoppaaseen 11/2021

Teoksen sisällön laajennussuunnitelman kuvaus.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Laajennussuunnitelmaa kuvaava termi (ET)
  Merkitään kuvailtavan teoksen laajennussuunnitelma.
 • ‡b - Laajennussuunnitelmaa kuvaava koodi (ET)
  Merkitään koodi, joka kuvaa teoksen laajennussuunnitelman. Huom. Koodeja ei ole vielä määritelty, käytetään osakentän ‡a kontrolloituja termejä.
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (T)
  Ks. osakentän kuvaus Kontrolliosakentät.
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡2 - Koodin lähde (ET)
  Koodi otetaan listalta, ks. Genre/Form Code and Term Source Codes.
 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
 • ‡6 - Linkitys (ET)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.


...

Anchor
336
336
336 - Sisältötyyppi (T)

...