Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ääni- tai videotiedostot
347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡c 80,4 MB
347 ## ‡a videotiedosto ‡b MPEG-4 ‡c 222 MB

PAS (pitkäaikaissäilytys) -aineistoja kuvailtaessa on tärkeää merkitä käytetty tiedostomuoto ja sen versio. Version voi merkitä myös osakenttään ‡b.

...

Anchor
348
348
348 - Nuottiaineiston muoto (T)

...