Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sisältötyyppitermit: digitaalinen data, esitetty musiikki, kaksiulotteinen liikkuva kuva, kartografinen data, kartografinen kuva, kartografinen kolmiulotteinen kuva, kartografinen liikkuva kuva, kartografinen taktiili kolmiulotteinen muoto, kartografinen taktiili kuva, kolmiulotteinen liikkuva kuva, kolmiulotteinen muoto, liikenotaatio, nuottikirjoitus, puhe, stillkuva, taktiili kolmiulotteinen muoto, taktiili kuva,  taktiili liikenotaatio, taktiili nuottikirjoitus, taktiili teksti, teksti, tietokoneohjelma, ääni, muu, määrittelemätön

...