Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kenttään merkitään aineiston saavutettavuusominaisuudet ja saavutettavuuteen liittyvät ongelmat, puutteet ja tekniset vaatimukset. Suositellaan käytettäväksi Metatietosanaston fraaseja. (27.9.2021 Kentän esimerkit lisätään, kun termit on lisätty Metatietosanastoon.)

Huom! Kenttä voidaan toistaa, jos on useita erilaisia huomautuksia esimerkiksi sekä teknisistä vaatimuksista että saavutettavuusominaisuuksista (1. ind. kertoo mihin huomautus liittyy)....

Anchor
533
533
533 - Huomautus jäljenteestä (T)

...