Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun katkos on merkitty näin, osaa Aleph yhdistää kenttien sisällöt yhteen kenttään, kun tietue otetaan ulos MARC-formaatissa.
Kahden sirkumfleksin katkomerkki löytyy myös Alephin 505 ‡   9- ja 520 ‡   9- kenttien automaattisista sisältövaihtoehdoista (Ctrl-F8 tai sarkain ko. kentässä).

Ohje ylipitkistä kentistä Alephissa ja Melindassa.

Tiivistelmän nimekkeestä voi tehdä lisäkirjauksen kenttään 246. Ks. esimerkki kentän 246 kohdalta.

...