Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tieto tarvepainatuksesta (print on demand) kerrotaan painetuissa julkaisuissa painettuja julkaisuja koskevissa tietueissa kentässä 500.

Esimerkejä
500  ## ‡a Tarvepainate.
500  ## ‡a "Transferred to digital printing in 2017."
lainausmerkit, koska jäljennetty aineistosta

...

Kun teos perustuu väitöskirjaan, siitä voidaan tehdä yleisluontoinen huomautus.

Esimerkkejä
500 ## ‡a  Perustuu  Perustuu tekijän väitöskirjaan.
500 ## ‡a Perustuu osin tekijän väitöskirjaan.

...

506 1# ‡a Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star
506 1# ‡a
University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡c Turun yliopiston kirjaston lisenssi.  |ulisenssi  |u https://www.kiwi.fi/display/fineLib/Ebrary+Academic+Complete

...