Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun tallennetaan Melindaan tietoja, jotka koskevat vain jotain yksittäistä kirjastoa/tietokantaa, lisätään kenttään osakenttä   5‡5. Esimerkiksi jos tallennetaan kirjastokohtaisia huomautuksia, käytetään osakenttää  5‡5, johon merkitään oman tietokannan tietokantatunnus (LOW-tag) tai oman kirjaston ISIL-tunnus. Tällöin huomautus replikoituu ainoastaan kyseiseen tietokantaan. Kaikkien tietokantojen tietokantatunnukset löytyvät osakentän ‡ 

 

*0611

.5 automaattisista sisältövaihtoehdoista. (CTRL+F8).

 

 

 

...

Anchor
500
500
500 - Yleinen huomautus (T)

...

c osakentässä käytetään ko. yliopiston virallista nimimuotoa. Virallisen nimen voi käydä tarkistamassa Asterista, Fennica-tietokannasta , jonka voi tarkistaa ASTERIsta tai Fintosta: http://finto.fi/cn/fi/. Mikäli tallennetaan myös laitoksen tai tiedekunnan nimi, myös se merkitään virallisessa muodossa. Ulkomaisten yliopiston nimimuotoja löytyy kansallisbibliografioista, yliopistojen kotisivuilta ym.  Oppiarvon myöntävän yhteisön paikkakunta merkitään yhteisön nimen perään vain, jos yhteisön nimi ei ole tarpeeksi erottava. HUOM! Paikkakunnalla ei tarkoiteta paikkakuntaa, jossa väitöstilaisuus on pidetty vaan korkeakoulun/kampuksen kotipaikkaa.

...

Esimerkkejä
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Oulun yliopisto, ‡d 1992.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, ‡d 2014.
RDA-linjauksen mukaan paikkakunnan nimi kirjoitetaan yliopiston nimen jälkeen ja erotetaan pilkulla.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Universität München, ‡d 2015.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c University of Chicago, Department of Anthropology, ‡d 2012.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Drew University, Madison, N.J., ‡d 2011.

Fennican tallentamia  ja ja KEEPpaamia 502-kenttiä, joista puuttuu laitoksen ja/tai oppiaineen nimi voi täydentää tällä tiedolla.

Lisäksi merkitään kiinteään kenttään 008/24 koodi m (= opinnäyte).

...