Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun tallennetaan Melindaan tietoja, jotka koskevat vain jotain yksittäistä kirjastoa/tietokantaa, lisätään kenttään osakenttä ‡   5. Esimerkiksi jos tallennetaan kirjastokohtaisia huomautuksia, käytetään osakenttää ‡ 5, johon merkitään oman tietokannan tietokantatunnus (LOW-tag) tai oman kirjaston ISIL-tunnus. Tällöin huomautus replikoituu ainoastaan kyseiseen tietokantaan. Kaikkien tietokantojen tietokantatunnukset löytyvät osakentän ‡ 

...