Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Yhteisön kuvailu kohdasta https://finto.fi/mts/fi/page/m196 

RDA ei tunne ”kolmen sääntöä” pääkirjauksessa. Ensimmäinen päävastuullinen tekijä (creator) merkitään aina 110-kenttään, vaikka olisi useampi kuin kolme samassa roolissa.

...