Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡i - Näyttöteksti
Sijoitetaan kentän ensimmäiseksi osakentäksi, kun toisen indikaattorin arvo on #. Siihen kirjoitetaan haluttu selitysteksti, esim. Nimeke avattuna. Fraaseja Metatietosanastossa: Manifestaatio/Nimeke tai Huomautus nimekkeestä 
Poimituissa tietueissa olevia ilmauksia ei tarvitse kääntää.

...