Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Merkitään vain yksi kielikoodi per osakenttä. Osakenttiä voidaan toistaa. Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten. Nuottijulkaisuissa samanarvoisista kielistä alkukieli on merkittävin. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, kielikoodit merkitään aakkosjärjestyksessä. Koodin mul (Useita kieliä) käyttöä ei suositella. Jos esityksen kieltä ei tunnisteta, merkitään koodi "und".

...