Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Elokuvan alkuperäinen valmistumisvuosi laitetaan Siskun ja Kumean suosituksen linjauksen mukaan kenttään 130. 

esim.
046 ## ‡k 1989
(kirja ilmestyi v. 1989)

...