Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RDA-kuvailusäännöt otettiin käyttöön Melinda-kirjastoissa 2016 alussa ja sen jälkeen valtaosa Suomen kirjastoista on siirtynyt kuvailemaan RDA-säännöillä. Kaikki aineistot kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaisesti. Kuvailusääntöjen vaihtuessa ISBD-säännöistä RDA-ohjeisiin, tietokantoihin on tehty/tehdään RDA-konversio. RDA-konversiolla ei konversiolla ei kykene muodostamaan saada tehtyä täydellisiä RDA-tietueita , kaikista tietueista. joten tietokannoissa Tietokannoissa on edelleen paljon ns. hybriditietueita, joissa on sekä ISBD- että RDA-piirteitä. Alla päivitetyt ohjeet näiden tietueiden käsittelyyn.

...

 • Hybriditietueita ei tarvitse muokata RDA-tietueiksi. Kirjoitusvirheiden korjaukset, tuplakenttien poistot ym. korjaukset voi tehdä normaalisti muuttamatta tietuetta RDA-muotoon.
 • Mikäli hybriditietueen haluaa korjata RDA:n mukaiseksi, kuvailun kohteen on oltava käsillä ja tietueen kuvailu muutetaan kokonaan RDA-ohjeiden mukaiseksi. Ei voi korjata vain yhtä kenttää, esim. vain 260-kenttää 264-kentäksi.
 • Kun tietue korjataan RDA:n mukaiseksi, lisätään 040 $e rda ja oman kirjaston ISIL-tunnus merkitään osakenttään $d. Osakenttää $d voi toistaa.

Moniosaiset monografiat - ehdotus

 • Jos moniosaisen monografian aiempia osia on jo runsaasti kuvailtu ISBD-säännöin, voidaan RDA-ohjeilla kuvailluissa uudemmissa osissa säilyttää aiempien sääntöjen mukainen hakutieto. Näin sovittiin silloin, kun RDA-kuvailu aloitettiin, jotta vältettiin runsaat takautuvat korjaukset.
 • Nykyään suositeltavin vaihtoehto on korjata moniosaisen monografian aiemmat osat takautuvasti, siten että kaikkiin tulee RDA-ohjeiden mukainen kuvailu ja hakutieto.
 • Mikäli kaikkia moniosaisen monografian osia ei ole käsillä ja kuvailujen perusteena voi käyttää ensimmäistä osaa, voidaan ISBD-säänöillä säännöillä kuvailtuihin osiin vaihtaa RDA-ohjeiden mukainen hakutieto ja jättää tietue muuten hybridimuotoon. (Tämä ehdotus uudeksi toimintatavaksi)Mitä tällä lauseella tarkoitaan, hyvin epäselvä????

Uudet painokset

 • Uudet painokset kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaisesti. Jos edelliset painokset ovat käsillä, niiden tietueet muokataan tarvittaessa RDA:n mukaisiksi.

...

 • Tieto lisäpainoksesta merkitään tietueeseen ja kuvailu muokataan RDA-ohjeiden mukaiseksi.  Onko tosiaan muuttumattoman lisäpainoksen lisääminen ja tietue muutettava RDA:ksi? VK: työtä tulee liian paljon, kun käsittelemme takautuvaa aineistoa.

Toimijoiden nimet

 • RDA:n mukaan henkilön viimeisin nimimuoto valitaan ensisijaiseksi nimeksi. Suomessa tätä sääntöä on noudatettu 2016 alkaen uusiin toimijanimiin. Korjauksia ennen vuotta 2016 auktorisoituihin nimimuotoihin tehdään tapauskohtaisesti. Kysy neuvoa Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

...