Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Hybriditietueita ei yleensä tarvitse muokata RDA-tietueiksi. Kirjoitusvirheiden korjaukset, tuplakenttien poistot ym. korjaukset voi tehdä normaalisti muuttamatta tietuetta RDA-muotoon.

 • Mikäli hybriditietueen haluaa korjata RDA:n mukaiseksi, tietue on korjattava kaikilta osin, ei riitä, että korjaa esim. vain 260-kentän 264-kentäksi. Kuvailun kohteen on oltava käsillä.

 • Vain RDA-ohjeilla kuvaillussa tietueessa voi olla kenttä 040 $e rda.

 • Kun tietue korjataan RDA:n mukaiseksi, oma kirjastotunnus merkitään 040-kentän osakenttään $d. Osakenttää voi toistaa.

 • Moniosaisten monografioiden kaikki osat kuvaillaan RDA-tietueina. Jos aiempia osia on runsaasti kuvailtu jo ISBD-säännöin, voi uudemmatkin vielä kuvailla niin. Kuitenkin on parempi siirtyä niidenkin suhteen RDA-kuvailuun ja korjata myös aiemmat osat myös RDA:ksi. Mikäli aineistoa ei ole käsillä voi muodostaa hybriditietueita, siten että päähakuelementit ovat RDA:n mukaisia (esim. neljän kirjoittajan julkaisuun 100-kentän muutos). Rajoituksia takautuvien korjausten tekemiselle liittyen monografiasarjoihin ja moniosaisiin monografioihin: oppikirjasarjojen kuvailussa jatketaan vanhaa käytäntöä – usein pääkirjauksen merkitsemistä nimekkeelle – kunnes moniosaisen monografian viimeinenkin osa on saatu ja kuvailtu. Moniosaisten monografioiden yksittäisiä osia ei pidä saa korjata RDA-tietueiksi ellei sitten korjaa kaikkia osia (vaikutukset esimerkiksi päävastuullisen tekijän merkitsemiseen)
 • Uudet moniosaiset monografiat kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaan, usein ensimmäisen osan ensimmäiselle tekijälle (ns. "kolmen säännön" purku).

 • Kansallisbibliografian linjaus koskien henkilönnimen muutosta ja takautuvien korjausten tekemistä nimiauktoriteetteihin: sääntöä viimeisimmän nimen valitsemisesta ensisijaiseksi nimeksi henkilön muuttaessa nimeään aletaan noudattaa vasta vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen tehtyjä tietueita ei muuteta takautuvasti. ?? Korjauksia ennen vuotta 2016 auktorisoituihin nimimuotoihin tehdään tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Kysy neuvoa toimijakuvailupalvelusta (toimijakuvailu-posti@helsinki.fi)
   
 • Uudet painokset: Kun kuvaillaan uusi painos, se tehdään RDA-ohjeiden mukaiseksi. Näin myös moniosaisten monografioiden uusien painosten kohdalla. Jos painokseen liittyy edellisiä painoksia ja jos edelliset painokset ovat käsillä, myös nämä tietueet muokataan RDA:n mukaisiksi ja tarvittaessa myös hakutiedot muutetaan. On mahdollista myös tulkita, että vanhat painokset ovat eri teoksia, jolloin edelliset painokset jätetään ISBD-sääntöjen mukaisiksi.??

 • Lisäpainokset: Lisäpainos-tieto lisätään olemassa olevaan tietueeseen ja tietue muokataan RDA-tietueeksi, . jos alkuperäinen painos on käsillä. Tietueen voi myös jättää hybridimuotoon.

 • Suurista hakutietojen muutoksista (pääkirjauksen muutos) ilmoitetaan voy-cat-listalla.

...