Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versio 1.1

(info)KUMEA  KUMEA päätti luopua roolitermien merkitsemisestä tekijä-teos-viittauksissa 7XX-kentissä, ks. muistio 2019-05-07

...