Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Täydennetty sopimus, allekirjoittajien ja tiedoksisaajien yhteystiedot sekä mahdollinen lista valtuutuksen antaneista organisaatioista toimitetaan Kansalliskirjastoon osoitteella: lassikaija.lager kovanen (at) helsinki.fi.

Tämän jälkeen sopimus liitteineen toimitetaan sähköisesti allekirjoitettavaksi. Kun kaikki allekirjoittajat on saatu, sopimus on poimittavissa omaa arkistointia varten allekirjoitusjärjestelmästä.

Yhteenliittymien palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa Kansalliskirjastolle listan valtuutuksen antaneista. Valtakirjoja ei enää tarvitse toimittaa Kansalliskirjastolle.

...