Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tilaisuus
Ajankohta
Kuvaus
Materiaalit
Talonmiehen tuokio 11

to 12.10.2017 klo 14-15

 •  


Replikointikoulutusti 23.5.2017 klo 13-14Replikointikoulutuksessa käsitellään replikoinnin perusteita ja replikoinnin uudemman version uusia ominaisuuksia.

Replikoinnin, eli sen kuinka tietueet siirtyvät paikalliskannan ja Melindan välillä, toimintaperiaatteen ymmärtäminen on tärkeää kaikille Melindassa kuvaileville.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu ensisijaisesti systeeminhoitajille ja luettelointivastaaville, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua.
Talonmiehen tuokio 10to 18.5.2017 klo 14-15

Talonmiehen tuokion aiheet:

Ajankohtaista Melindasta / Ulla Ikäheimo
RDA Toolkitin käyttö / Martin Engberg, Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto
Kustantajarekisteri
/ Kiti Vilkki-Eriksson
Tietueiden muuttaminen RDA-muotoon / Kiti Vilkki-Eriksson
UDK-version merkitseminen
/ Kiti Vilkki-Eriksson

Melinda-päivä5.4.2017 klo 10-16

Melinda-yhteisön jäsenille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista.

Materiaalit ja videotallenteet löytyvät tilaisuuden verkkosivulta: Melinda-päivä 5.4.2017
Talonmiehen tuokio 930.3.2017 klo 14-15

Ajankohtaista Melindassa / Ulla Ikäheimo

Toimijakuvailu. Henkilöiden ja yhteisöjen nimien kuvailu / Maarit Huttunen, Tutkimuskirjasto

Osakohteiden yhdistäminen Merge+-ohjelmalla / Ulla Ikäheimo
Videotallenne: https://connect.funet.fi/p9lyoy76oyh/
Talonmiehen tuokio 826.1.2017 klo 14-15

Aiheet:

Talonmiehen tuokio 71.12.2016 klo 14-15

Aiheet:

 • RIMMF-työpajan tunnelmia / Ulla Ikäheimo
 • Paikalliskantojen ja Melindan väliset linkit / Minttu Hurme
 • Päivitetyn replikoinnin uudet ominaisuudet / Minttu Hurme
 • Kyrilliikan luetteloinnin uusia tuulia / Tuomo Virolainen

Kalvot:

Melinda-Aleph-peruskoulutus

 

12.10.2016 klo 10-16Koko päivän kestävässä koulutuksessa käydään läpi Melindassa työskentelyn periaatteita sekä tutustutaan Aleph-luettelointiohjelman perusominaisuuksiin ja tehdään käytännön harjoituksia. Koulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön.
Talonmiehen tuokio 622.9.2016 klo 14-15

Aiheet:

 • Ajankohtaista Melindassa / Tuomo Virolainen
 • Asiasanastojen käytöstä / Ulla Ikäheimo
 • Fennican historialliset kerrostumat / Pasi Koste, Kansalliskirjasto/Tutkimuskirjasto

Kalvot:

Anchor
tuokio5
tuokio5

Talonmiehen tuokio 5: RDA-asiaa

21.4.2016 klo 14-15

Aiheet:

 • Kokemuksia RDA-konversiosta / Tuomo Virolainen
 • RDA/ISBD-hybriditietueiden käsittely / Kiti Vilkki-Eriksson
 • RDA ja musiikkiaineiston kuvailu / Ulla Ikäheimo
 • Alephin uudet indeksit / Minttu Hurme

Kalvot:

Melindan taustajärjestelmän uusimisen valmistelu: Työpaja 17.4.2016 klo 10-15.30

Tutustutaan kevään ja syksyn aikana eri järjestelmien mahdollisuuksiin Melindan uutena järjestelmäalustana tulevaisuudessa. Ensimmäisessä työpajassa tutustutaan kuvailun työnkulkuihin ja yhteisen kuvailuympäristön mahdollisuuksiin Ex Libris a Proquest Companyn tuotteiden avulla.

Työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti Melinda-kirjastoille. Työpaja  on englanninkielinen. Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

 
Talonmiehen tuokio 410.2.2016 klo 13 -14Ohjelma
Ajankohtaista Melindassa / Ulla Ikäheimo
-          Piki ja Anders -tietokannat Melindassa
-          konversioiden tilanne
-          automaattiset korjaukset
-          Kumea-työryhmän käytännön ohjeita ...
Alephin luettelointiohjelma ja RDA / Minttu Hurme
Näyttelyjulkaisujen kuvailu / Pasi Koste, Kansalliskirjasto, Tutkimuskirjasto

Esitysten kalvot:

...