Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näille sivuille on koottu Melinda-kuvailun ohjeita ja Melindan tekniikkaan liittyviä ohjeita.
Melindan toimintaohjeeseen on tiivistetty Melindassa toimisen pelisäännöt.
Melinda-talonmiehen palstalta voit lukea talonmiehen tiedotteet ja ohjeet.

...