Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleMitä kuvailusääntöjä metatietovarannossa noudatetaan?
  • Metatietovarannossa aineisto kuvaillaan RDA-kuvailuohjeidenohjeiden (aiemmin kirjastoaineistojen Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt / ISBD Consolidated) mukaisesti. Katso Melindan työskentelyn periaatteet -sivu.
  • Kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. RDA uudistaa kuvailutietojen rakennetta määrittelemällä ISBD:stä poikkeavalla tavalla kuvailun kohteet (entiteetit) ja niiden väliset suhteet.

...