Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleMitä kuvailusääntöjä metatietovarannossa noudatetaan?

...

Expand
titleMitä formaattia metatietovarannossa noudatetaan?
  • Metatietovarannossa on käytössä MARC 21 -formaatti.Linkki Melinda-wikin Melindan toimintaohje -sivulle Katso Melindan työskentelyn periaatteet -sivu.
  • MARC 21 on kansainvälinen tietojen vaihtoon käytettävä formaatti, jota ylläpitää ja kehittää Kongressin kirjasto (Library of Congress – Network Development and MARC Standards Office). Suomessa formaattia ylläpitää Kansalliskirjasto.
  • Tällä hetkellä MARC 21 -formaatin lisäksi Suomen kirjastoissa käytetään FINMARC-formaattia. Kansalliskirjasto koordinoi formaatin käyttöönottoa ja on kehittänyt formaattien konvertointiin tarvittavia ohjelmia. Samoin kehitetään formaatin yhteensopivuutta muiden käytössä olevien standardien kanssa.

...

Expand
titleMillä tasolla aineistoa pitää kuvailla metatietovarantoon?
Kansallinen kuvailun ohjausryhmä ja Voyager-metatietotyöryhmä ovat tehneet suosituksen metatietovarannon kuvailutasosta . Linkki Melinda-wikin Melindan kuvailutasot -sivulle(katso Kuvailutasot-sivu). Taso vastaa entistä kirjastotasoa. Kaikille pakollisten elementtien lisäksi merkitään ulkoasutiedot sekä rinnakkais- ja alanimekkeet.

...