Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Melindan johtoryhmänä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmä linjaa metatietovarannon kehittämistä. Ohjausryhmän wiki-sivulla on mm. ohjausryhmän kokoonpano , kokousaikataulu sekä ja kokouspöytäkirjat liitteineen.

Melindan laajentumiseen liittyvät työryhmät

...

Melinda-kuvailun ohjeistusta tuotetaan yhteistyössä erilaisissa työryhmissä, joissa on kaikkien kirjastosektorien edustajia. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä antaa luettelointisuosituksia Melinda-kirjastoille yhteistyössä MusaMelinda-ryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Laajemmasta kuvailun kehittämisestä vastaa Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä.