Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • # - Täydellinen taso
  Kansallisbibliografian taso. Täydellinen MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.
  • Fennica- / Viola-tietueen taso. Tätä koodia ei saa muuttaa Melindassa. Muut kirjastot eivät voi käyttää tätä koodia.
 • 1 - Täydellinen taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikki olemassa oleva luettelointitieto muunnetaan.
  • Melindassa ei aktiivisessa käytössä. Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 2 - Täydellistä tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikkea olemassa olevaa luettelointitietoa ei muunneta. Auktoriteettitiedot eivät ehkä ole ajan tasalla.
  • Käytössä myös esim. Fennica-tietueissa, jotka on tuotettu kuvailtavan kohteen toisesta ilmiasusta tai sen metatiedoista.
  • Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 3 - Vähimmäistasoa niukempi
  Lyhyt tietue, joka ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
  • Käytössä mm. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa. Täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 4 - Välitaso
  • Melindan suositeltu kuvailutaso.  Vastaa Kuvailustandardiryhmän määrittelemää RDA-kuvailun perustasoa.
 • 5 - Osittainen (alustava) taso
  Tietue, jota luetteloiva organisaatio ei pidä lopullisena (esim. auktoriteettitiedot eivät ole vahvistettuja muotoja tai tietue ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia).
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, joissa ei vielä ole sisällönkuvailua. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 7 - Vähimmäistaso
  Tietue, joka täyttää vähimmäistason vaatimukset ja jota luetteloiva organisaatio pitää lopullisena. Auktoriteetit ovat vahvistettuja (musiikin osakohteet, katso RDA-työohje: musiikki).
  •  Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 8 - Ennakkotieto
  • Käytössä Melindassa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • u - Tuntematon
  Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • z - Soveltumaton
  Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.
  • Käytetty joissain vanhoissa Fennica-tietueissa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.

...