Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osakenttä $9 ja sen sisältämät replikoinnin ohjauskomennot eivät replikoinnin oletusasetuksilla siirry paikalliskantaan. Ne eivät myöskään näy Melindan OPACin koko viite -näytössä eivätkä ole poimittavissa Melindan Z39.50 -serveriltä.

Ohjauskomentojen käyttö

Ohjauskomentoa käytettäessä osakenttään $9 merkitään ohjauskomento sekä oman tietokannan tietokantatunnus (low tag), jotta replikointi tietää, mitkä komennot koskevat juuri omaa tietokantaa.

...