Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Luettelointirajapinnalla voi hakea ja muokata bibliografisia tietueita. Rajapinta on toteutettu HTTP REST arkkitehtuurimallilla.

Yhteysosoitteet

Testi

URL: httphttps://libtest1.csc.fi:8992/API/v1/

...