Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70

Ammattikorkeakoulukirjastot Melindaan

Kansallisen metatietovaranto -hankkeen osaprojekti Ammattikorkeakoulukirjastojen liittyminen Melindaan päättyi vuoden 2014 lopussa. Osaprojektin loppuraportti löytyy sivulta Suunnitelmat ja raportit. Osaprojektiin liittyvät aineistot ovat edelleen tutustuttavissa tällä sivustolla.

Tällä sivulla on tietoa ammattikorkeakoulukirjastojen liittymisestä Melindaan. Alla karkea kaavio prosessin vaiheista:

Valmistautumisohjeita

Valmistautumisohjeissa käydään läpi asioita, joita tulee ottaa huomioon liittymisprosessissa ja esitellään hoidettavien asioiden työjärjestystä.

Vuosina 2013-2014 Melindaan liittyvät ammattikorkeakoulukirjastot

 

Kirjastojen yhteyshenkilöt ja liittymisajankohdat 2013-2014

Organisaatio ja yhteyshenkilöt

Ajankohta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SEAMK)

28.2.

Lahden ammattikorkeakoulu PHKK

5.4.

 LAUREA-ammattikorkeakoulu

12.4.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

20.4.

Karelia AMK

26.4.

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

26.5.

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

31.5.

Turun ammattikorkeakoulu

9.6.

Savonia-ammattikorkeakoulu

14.6.

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK

18.10.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

1.11.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK

16.11.

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

29.11.

 Metropolia Ammattikorkeakoulu

13.12.

Arcada

10.1.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

6.6.

 Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta

 Koulutukset ja tilaisuudet

 Ammattikorkeakoulukirjastojen työryhmät

Column
width30
Panel
titleSivun sisällys

Table of Contents

Panel
titleAlasivut

Children Display

...