Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Melinda-kuvailijan osaamiskartta

...


Image Added

Perusosaaminen

Melindassa tehtävään kuvailutyön perusosaamiseen kuuluu kuvailu- ja formaattiosaaminen.

...