Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kiinteämittaisten kenttien

...

Kiinteämittaisten kenttien käsittelyä varten Alephin luettelointiohjelmasta löytyy kenttäkohtaiset täyttölomakkeet ja merkkipaikka/merkkipaikkaryhmäkohtaiset sisältövaihtoehtolistat, joissa on listattu merkkipaikkaan käyvät arvot kuvauksineen.

...