Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohje Bulkimport Rulen tekemiseen replikointia varten Voyagerin SysAdmin -klientissä.

1. TUPLAKONTROLLISÄÄNTÖ

1a. Luo uusi tuplakontrollisääntö

 

 

(HUOM: Yksittäisten kenttien tai kenttäryhmien replikointia varten luotavassa replace-tuplakontrollisäännössä valitaan Duplicate Handling valinnaksi Replace.)

Image Modified
1b. Yhdistyvän tietueen valinta kentän 001 perusteella.
Image Modified

1c. Merge fieldsiin ne kentät, joista haluatte säilyttää paikalliskannassa olevat versiot

 

 

(Yksittäisten kenttien tai kenttäryhmien replikointia varten luotavassa replace-tuplakontrollisäännössä ei valita merge-kenttiä.)

Image Modified

2. VARSINAINEN BULK IMPORT -SÄÄNTÖ

2a. Luo uusi Bulk Import Rule

Image Modified

2b. Valitse käytettäväksi tuplakontrollisäännöksi äsken luotu tuplakontrollisääntö

Image Modified

2c. Valitse pelkkä bib-tietue ladattavaksi.

  • Loput välilehdet voi jättää tyhjäksi, ne koskevat holdings- ja item-tietueita.
Image Modified