Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSAn ja Allärsin kehitys lakkaa vuonna 2019 ja näitä asiasanastoja käyttäneet organisaatiot siirtyvät käyttämään YSOa. Enemmän tietoa tästä siirtymästä löytyy konversioon keskittyviltä sivuiltamme.

YSOn kehityslinjaukset

 

Uusia käsitteitä voi ehdottaa YSAn ja YSOn uusien käsitteiden ehdotusjärjestelmän avulla.
 

...