Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RDA-LUKU

MARC 21-kenttä
tiedonlähteet

Ohjeteksti, esimerkit

Ydinelementit /
linjaukset

TEMK
6.9 Sisältötyyppi  (linkki)Nimiö/06 = a - Tietueen tyyppiTeksti (liittyy kenttään 336 sisältötyyppi) E
2.13 Julkaisutapa, yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto tai moniosainen monografia (linkki)Nimiö/07 = m - Bibliografinen tasoMonografia ; Julkaisutapa, yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto tai moniosainen monografia M
 Nimiö/17 = 4 - Koodaustaso4 : välitaso   
 Nimiö/18 = i - Luettelointisäännöti : ISBD välimerkitys  
 008/06 = julkaisun tyyppi / julkaisuajan tila
 • s = yksi julkaisuvuosi
 • t = julkaisuvuosi ja tekijänoikeusvuosi (ks. kenttä 264)
 • m = jakautuu useammalle vuodelle
 • r = näköispainos ja alkuperäinen julkaisuvuosi (ei käytetä lisäpainosten kohdalla, korjaa, jos poimitussa tietueessa käytetty)
 M
7.12 Sisällön kieli (linkki)008/35-37 = kielikoodi(myös kenttä 041 ja tarvittaessa myös kenttä 546)  E
2.15 Manifestaation tunniste (linkki)

020 ISBN

Tiedonlähde: Mikä tahansa

Käsillä olevan manifestaation tunniste 020-kenttään, muiden - aineistossa mahdollisesti mainittujen - ilmiasujen ISBN kenttään 776. Sidotun ja nidotun manifestaation ISBN-tunnukset voidaan merkitä samaan tietueeseen, jos manifestaatiot eivät muuten eroa toisistaan.

Poimituissa tietueissa muiden ilmiasujen ISBN on voitu tallentaa 020 kentän osakenttään z, siirrä ne 776-kenttään.

Osakenttä $q - sidosasut ym. lisämääreet aukikirjoitettuina
YdinelementtiM
2.15 Manifestaation tunniste (linkki)

024 3 EAN-koodi

Tiedonlähde: Mikä tahansa

(valinnainen) M
 040 Luetteloiva organisaatio
 • $a Alkuperäinen luetteloiva organisaatio
 • $b Luettelointikieli, esim. fin
 • $e rda

Ulkomaisista tietokannoista poimittuihin konvertoidaan luettelointikieleksi mul. Primaariluetteloituihin merkitään fin tai swe,samoin samoin jos kuvailu muutetaan suomen- tai ruotsinkieliseksi.

Konversiossa jätetään osakenttä $a, poistetaan $d-osakentät. Primaariluetteloinnissa käytetään a-osakenttää, jonka avulla tilastoidaan myös alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä vuosittain.

Jos muokkaat tietueen hakutietoja, merkitse ISIL-tunnuksesi osakenttään $d. Osakenttä $d on toistettava.

  
7.12 Sisällön kieli (linkki)041 Kielikoodi (ks. myös 546)

Formaatin mukaan kenttää ei käytetä, jos siihen merkittäisiin vain yksi a-osakenttä. Suomalaisen käytännön mukaan 041-kenttä kuitenkin aina merkitään.

 • $a Tekstin kieli (kieli, jolla teos on saanut ilmaisunsa eli ekspression kieli)
 • $b Tiivistelmän tai abstraktin kieli
 • $h Alkuperäinen kieli (ensimmäisen ekspression kieli eli kieli jolla teos alun perin on saanut ilmaisunsa, jos kuvailun kohteena on käännös)
 E

9 Henkilöiden identifiointi
10 Sukujen identifiointi
11 Yhteisöjen identifiointi
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
18.5 Suhteen määritteet (linkki)
Liite C: artikkelit (linkki)
Liite F: lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä, etuliitteet (linkki)
Liite I: Suhteen määritteet (linkki )

100/110/111 Pääkirjaus – henkilönnimi / yhteisönnimi / kokouksen nimi

Tiedonlähde: Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut muodolliset merkinnät aineistoissa, hakuteokset

 


 


Henkilö/yhteisö, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta
100 1# $a Campbell, Steve, $d 1952- $e kirjoittaja.

Suhteen määrite kertoo aineiston ja siihen liittyvän henkilön, suvun tai yhteisön (jota edustaa auktorisoitu hakutieto ja/tai tunniste) välisen suhteen luonteen.

Käytetään valmiita termejä, jotka Liitteessä I. kohdassa 2.1 Suhteen määritteet tekijöille. Termit myös Metatietosanastossa.

Kokousjulkaisut: kokouksen järjestysnumero merkitään arabialaisin numeroin

Teoksen ensimmäinen päävastuullinen tekijä (creator) merkitään aina 100/110 kenttään, vaikka samassa roolissa olisi usempi kuin kolme tekijää.

 T
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

130 Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke

= Ensisijainen nimeke (preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

Tähän kenttään merkitään alkuteoksen alkuperäinen nimeke silloin, kun tietueessa ei ole 1XX-tekijäkenttää

Jos manifestaatio sisältää useampia teoksia, niin käytä kenttää 730

 T / E
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)

240  Lisäkirjaus - Yhtenäistetty nimeke

 

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

Kenttää käytetään alkuteoksen tallentamiseen kun tietueessa on 1XX-tekijäkenttä

Jos manifestaatio sisältää useampia teoksia, käytä kenttää 700

Jos vakiintunut kokoava nimeke on tallennettu kenttään 240 (mm. Kongressin kirjaston käytäntö), kenttä muutetaan 243:ksi ja termi suomennetaan (esim. Works → Teokset)

 T / E

Liite A Isot alkukirjaimet (linkki)
2.3 Nimeke ( linkki )
2.4 Vastuullisuustiedot (linkki) 
2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto
2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto
2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto


245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Tiedonlähde: aineisto itse

(järjestys: nimiösivu, kannet tai irtopäällys, seliteteksti, kolofoni, muu aineistoon sisältyvä lähde, aineiston ulkopuolinen lähde)

Isojen alkukirjainten käytössä noudatetaan kielikohtaisia oikeinkirjoitussääntöjä.

Muutos: Vastuullisuusalueella merkitään kaikki tekijät, ei kolmen sääntöä. Julkaisun ensimmäinen tekijä (creator) aina 100-kenttään, vaikka olisi useampi kuin kolme samassa roolissa.
Mutta: Yhteisnimekkeettömän julkaisun ensimmäistä tekijää ei merkitä 100-kenttään vaan tällöin 700-kenttään tehdään analyyttinen kirjaus.
'et al' lyhennettä ei käytetä -> käytetään merkintöä
[ ja xx muuta ].

Poistomerkkiä ... ei käytetä vastuullisuusmerkintöjen kohdalla.

Osan numerot merkitään tiedonlähteessä merkityssä muodossa.

Ydinelementti: Päänimeke, rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä. Linjaus: Vastuullisuustiedoista voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

KUMEA: Melinda: Yleensä ei jätetä nimiä pois, mutta poimittuihin tietueisiin niitä ei tarvitse lisätä.


Poisjättäminen kerrotaan tiivistetysti kuvailevan yhteisön sopimalla kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä
Linjaus: Käytetään kuvailun kieltä eli suomen tai ruotsin kieltä. Ulkomaisista tietokannoista poimituissa tietueissa ilmausten kieltä ei tarvitse muuttaa.
M
2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.3.6 Varianttinimeke

246 Muut nimekkeet         

Tiedonlähde: aineisto itse

                       

 

Käytetään kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy i-osakentässä käytettäviä fraaseja (linkki)
 M

2.5 Painostiedot (linkki)

2.5.6 Nimetty uudistettu painos (linkki)

250 Painostieto

Tiedonlähde: aineisto itse

(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.

Ei tekstin lyhentämistä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty

250 ## $a Toinen painos.
250 ## $a 2. painos.
250 ## $a 1. p.
250 ## $a III painos.
250 ## $a 2nd edition.
250 ## $a Second edition.

Lisäpainokset merkitään 500-kenttään.

Ydinelementti: Painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta
M
2.7. Tuotantotiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähde: aineisto itse

(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

2. indikaattorin arvo kertoo, mikä funktio kenttään tallennetulla entiteetillä on
2. ind '0' = tuottaminen (esim. julkaisemattomat opinnäytteet)

Uusi kenttä.
Tuotantoaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu tuotantoaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #0 $a [Turku], $c 2014.

Ydinelementti: Tuotantoaika julkaisemattoman aineiston kuvailussa. Muut tuotantotietojen elementit ovat valinnaisia.M
2.8. Julkaisutiedot (linkki)

* Huomaa luku: 2.8.6.6 Yksiosaisen aineiston julkaisuaika ei esiinny julkaisussa

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähde:
aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

2. ind. '1' = kustantaminen

Uusi kenttä.

Julkaisu aika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu julkaisuaika merkitään roomalaisin numeroin.

Latinankieliset lyhenteet s.l., s.n. korvataan kuvailukielen lyhentämättömillä muodoilla [Kustannuspaikka tuntematon] ,  [kustantaja tuntematon],

264 #1 $aHelsinki : $bUniversity of Helsinki, $c 2014.

Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä

 

 

Ydinelementti: Kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika julkaistun aineiston kuvailussa.

M
2.9 Jakelutiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

toistettava kenttä

Tiedonlähde:
aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

2. ind '2' = jakelu

Uusi kenttä.

Jakeluaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu jakeluaika merkitään roomalaisin numeroin.

 

M
2.10.2 Valmistustiedot (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde:
aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

 

toistettava kenttä

2. ind. '3' = valmistaminen

Uusi kenttä.
Valmistusaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu valmistusaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #1 $a[Kustannuspaikka tuntematon] : $b[kustantaja tuntematon ] , $c 2014.
> ei latinankielisiä lyhenteitä
264 #3 $a Keuruu : $b Otavan kirjapaino
> ei kaarisulkuja

Aineistossa vain valmistusaika: julkaisuajaksi merkitään valmistusaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa

264 #1 $aHelsinki : $b Edita,   $c [2015]
264 #3 $c 2015.

 M
2.11 Copyright-vuosi (linkki)

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: mikä tahansa lähde

 

toistettava kenttä

4 = tekijänoikeusvuosi

Uusi kenttä.
Copyright-vuosi merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu copyrightvuosi merkitään roomalaisin numeroin, copyright-merkki ilman välilyöntiä.

Kirjassa vain copyright-vuosi: julkaisuvuosi arvioitu sen mukaan:
264 #1  $a Kemptville, Ontario : $b Veterans Publications, $c [2010]   
264 #4  $c ©2010
Kiinteisiin kenttiin merkittävä 008/06 arvo t, 008/07-10 julkaisuvuosi, 008/11-14 tekijänoikeusvuosi

Julkaisu-, copyright ja painovuosien merkitseminen

Linjaus: Copyright-vuosi merkitään, jos se poikkeaa julkaisuajasta.

M

3.4 Laajuus (linkki)
7.15 Kuvitus (linkki)
3.5 Koko (linkki)

300 Ulkoasutiedot                           Tiedonlähde: aineisto itse tai liitteenä oleva materiaali tai kotelo

300 ## $a xiv, 312 sivua : $b kuvitettu
300 ## $a 25 numeroimatonta sivua, 100 sivua  + $e 1 CD-ROM-levy
300 ## $a 2 nidettä (152, 167 sivua)
 
Ei käytetä lyhenteitä!  

 

Ydinelementti: Laajuus on ydinelementti ainoastaan silloin, kun aineisto on täydellinen tai jos sen koko laajuus tiedetään. Osayksiköiden laajuudet merkitään vain jos ne ovat helposti todennettavissa ja niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Kuvitus (ekspressio) on ydinelementti kuvateosten kohdalla.

E/M
6.9 Sisältötyyppi  (linkki)336 Sisältötyyppi

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa

336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent

Liittyy nimiön/06 arvoon a = Teksti

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html
termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
Kenttä on toistettava, eli esimerkiksi jos kuvailun kohde sisältää runsaasti kuvitusta, lisää toinen kenttä:
336 ## $a stillkuva $b sti $2 rdacontent  

Ydinelementti
E
3.2 Mediatyyppi (linkki)337 Mediatyyppi

Jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html
Termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
337 $a käytettävissä ilman laitetta $b n $2 rdamedia

HUOM! Termeissä muutoksia!

Ydinelementti
M
3.3 Tallennetyyppi (linkki)338 Tallennetyyppi

Jaottelu, joka ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytetään valmiita termejä ja koodeja (osakentät b ja 2): http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
Termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista,

Metatietosanasto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m180
338 ## $a nide $b nc $2 rdacarrier

Ydinelementti
 M
2.12. Sarjatiedot (linkki) 490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa

Tiedonlähde: aineisto itse

Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa.

 M
24.4.3 Viittauksen kohteena olevan teoksen, ekspression, manifestaation tai kappaleen kuvailu (linkki)
 

830 Sarjalisäkirjaus – yhtenäistetty nimeke        

Tiedonlähde: sarjan hakumuoto

Manifestaation ja teoksen välinen suhde. MARC 21:ssa ei tarvitse merkitä suhdetta, koska formaatin kenttä kertoo sen suoraan.

Hakutieto muodostetaan sarja-aineiston päänimekkeestä (tarvittaessa käytetään erottamiseen muuta nimeketietoa ja vastuullisuustietoja), ISSN-tunnisteesta ja sarja-aineistojen numerointitiedosta. Merkitään kuten 2.12 Sarjatiedot (linkki)

Sarjan päänimeke ja numerointi sekä alasarjan päänimeke ja numerointi ydinelementtejä

Suomalaisten kirjastojen linjaus: myös ISSN on ydinelementti
Huom! Numeron lyhenne on nro (ei n:o).

T

2.17 Huomautus manifestaatiosta (linkki) ym.

500 Yleinen huomautus

Lisäpainokset edelleen tänne.

500 ## $a Lisäpainokset: Reprint 2014.
500 ## $a Lisäpainokset: 5. painos 2015.

Linjaus: Lisäpainokset merkitään Melinda-luetteloinnissa.

T/E/M/K

7.9 Tieto väitöskirjasta (linkki)502 Väitöskirjahuomautus

Termi Diss. muuttuu -> Väitöskirja, Doktorsavhandling

Oppiarvoa ei merkitä. Väittelyvuosi merkitään aina.

502 ## $a Väitöskirja : $c Oulun yliopisto, $d 1992.
502 ## $a Väitöskirja : $c Itä-Suomen yliopisto,
Kuopio, $d 2014.

Ydinelementti

KUMEAn linjaus: ei merkitä oppiarvoa vaan väitöskirjan termi, ei myöskään oppiarvon myöntämisvuotta vaan väittelyvuosi.

 

T

25.1 Viittauksen kohteena oleva teos (linkki)

24.4.3 Viittauksen kohteena olevan teoksen, ekspression, manifestaation tai kappaleen kuvailu (linkki)

505 Määrämuotoinen huomautus sisällöstä

Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään kenttään 505. Yksi tekijä, välimerkkinä teosten välissä välilyönti-viiva-viiva-välilyönti. Osa-kokonaisuussuhde. MARC 21:ssa ei tarvitse merkitä suhdetta, koska kentän numero kertoo sen suoraan.

100 1  $a Rönkä, Matti, $e kirjoittaja.
245 10 $a Kahden maan kulkija / $c Matti Rönkä.
505 00 $t Isä, poika ja paha henki -- $t Tuliaiset Moskovasta -- $t Väärän maan vainaja / $r Matti Rönkä.
700 12 $i Sisältää (teos): $a Rönkä, Matti. $t Isä, poika ja paha henki.
700 12 $i Sisältää (teos): $a Rönkä, Matti. $t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 $i Sisältää (teos): $a Rönkä, Matti. $t Väärän maan vainaja.

Ydinelementti (kokoomateosten nimekkeet)T
7.12 Sisällön kieli (linkki)546 Huomautus kielistä

Tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja
546 ##$a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.

Lisää kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta

 E

9 Henkilöiden identifiointi (linkki)
10 Sukujen identifiointi (linkki)
11 Yhteisöjen identifiointi (linkki)
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt (linkki)
22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt  (linkki)
18.5 Suhteen määritteet (linkki)
Liite I: Suhteen määritteet ( linkki  ) 

700/710/711 Lisäkirjaus – henkilönnimi / yhteisönnimi / kokouksen nimi

Tiedonlähde: Nimissä Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut muodolliset merkinnät aineistoissa, hakuteokset

700 0# $a Ranveig Sigurðardottír‏, $e toimittaja. 
700 1# $a Carpelan, Pirkko, $e toimittaja, $e kääntäjä.
700 1# $a Paasikivi, J. K., $e kirjoittaja.

700 1# $a Meikäläinen, M.-L., $e toimittaja.
700 1# $a Trollope, Anthony, $d 1815-1882, $e kirjoittaja. $0 (isni)1234567899999799

710 1#  $a Suomi. $b Sosiaali- ja terveysministeriö. $b Hyvinvoinnin  ja terveyden edistämisen osasto.

 Tekijä-nimekelisäkirjaus:

700 12 $a Kujala, Erkki, $d 1939- $t Kujalan Oskari ja hänen sukunsa. 

Teosten välinen suhde
700 1#  $i Teoksen perustana:
$a Kivi, Aleksis, $d 1834-1872. $t Nummisuutarit.

2. indikaattorin arvo 2 = 2 Analyyttinen kirjaus > lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailun kohteeseen

 

T/E/M/K

6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)730 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

730 0# $a Savolaisia väännöksiä.
730 0# $a Lisää savolaisia väännöksiä.

Manifestaatio sisältää useampia teoksia, joista ainakin yhdeltä puuttuu tekijä

TAI

Teosten  välinen suhde
730 0# $ i Teoksen perustana: $a Superfoods supereasy
(suomenkielinen teos Superruokaa helposti ja herkullisesti ei ole suora käännös, vaan perustuu tähän teokseen)

 T/E
6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi (linkki)740 Lisäkirjaus nimekkeestä

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

740-kenttään merkitään ns. analyyttiset nimekkeet eli kuvailtuun teokseen sisältyvien osien tai teosten nimekkeet  > Kentän 700 esimerkki täydennettynä kentällä 740:
740 02 $a Kujalan Oskari ja hänen sukunsa.

 T/E
27 Manifestaatioiden väliset suhteet (linkki)776 Linkkikenttä: Toinen ilmiasu

Manifestaatioiden välinen suhde

Osakenttä $i: Käytetään suomenkielisiä ilmauksia, esim. Painettu ja Verkkoaineisto

 776 08 $i Verkkoaineisto: $z 9789004258457

 M

...