Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleMistä sopimusneuvotteluissa on kyse

Tiedejulkaisujen ja muiden elektronisten aineistojen hankintaa on Suomessa keskitetty korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostamalle FinELib-konsortiolle.

 • Konsortio muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista.
 • Konsortio neuvottelee keskitetysti tiedeaineistojen käyttöoikeuksia korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. 
 • Yliopistojen e-aineistojen hankinnasta (€) 65 % tehdään FinELibin kautta. Ammattikorkeakoulujen osalta vastaava osuus on 40 % (Kertomus FinELib-konsortion toiminnasta 2014).
 • Konsortion toimisto sijaitsee Kansalliskirjastossa.

Yhteinen hankintaprosessi tiedelehdille

Vuonna 2014 pelkästään suomalaiset yliopistot käyttivät elektronisten lehtien hankintaan FinELibin kautta lähes 15 miljoonaa euroa.

 • Tutkijoilla on pääsy isojen lehtikustantajien kuten Elsevierin, Springerin, Taylor & Francisin ja Wiley-Blackwellin lehtiin keskitetysti neuvoteltujen sopimusten kautta.
 • FinELibin jäsenorganisaatiot päättävät kuitenkin itse mitä lehtipaketteja ja tietokantoja ne tilaavat.
Info
titleMuutoksia tieteellisessä julkaisemissa
 • Elektronisten aineistojen määrä on kasvanut
  • Elektronisten aineistojen osuus korkeakoulukirjastojen aineistohankintakustannuksista on kymmenessä vuodessa kohonnut 40 prosentista 74 prosenttiin. 
  • Vuonna 2013 aineistohankinnasta elektronisten aineistojen osuus oli yliopistoissa 78 % ja ammattikorkeakouluissa 41 %.
 • Tiedejulkaiseminen on keskittynyt
 • Kustannusten nousu
  • Vuonna 2015 yliopistot maksavat Elsevierin lehtipaketista 1,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2007. Lehtien määrä paketissa on tuona aikana lisääntynyt 200:lla, aineistoa tilaavat nyt samat yliopistot kuin vuonna 2007.
 • Avoin julkaiseminen (Open Access) yleistyy
  • OKM: "Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa." (OKM: Avoin tiede - tietoa hankkeesta)

...

titleFinELib-konsortio

Seuraa FinELibiä Twitterissä:

Tweets by @FinELibpalvelu

finelib@helsinki.fi

Postiosoite

Kansalliskirjasto 

FinELib

...

Sivusto on siirtynyt osaksi uutta FinELib-asiakaswikiä, osoitteeseen https://www.kiwi.fi/display/finelib/Tiedelehtien+sopimusneuvottelut.