Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Organisaatio / julkaisuarkistoSähköposti
Julkaisuarkistojen käyttö- ja tekninen tukidoria-oa (at) helsinki.fi

Kansalliskirjaston aineistot

  • Kokoelmakartta
  • Fragmenta Membranea
kk-palvelu (at) helsinki.fi
Elektra-aineistotkk-elektra (at) helsinki.fi
ELY-keskus

viestintapalvelut.keha (at) ely-keskus.fi

Fenno-Ugrica

kk-fennougrica (at) helsinki.fi

Julkari - STM:n hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto

kirjasto (at) thl.fi

tietopalvelu (at) fimea.fi

Lapin yliopisto

lauda (at) ulapland.fi
kirjasto (at) ulapland.fi
library.ac (at) ulapland.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

kirjasto (at) lut.fi

Liikennevirastokirjasto (at) liikennevirasto.fi
Luonnonvarakeskus LUKEjukuri (at) luke.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu

kirjasto.mpkk (at) mil.fi

Sibelius-Akatemia

lib.siba (at) uniarts.fi

Suomalaisen kirjallisuuden seurakirjasto (at) finlit.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland

info (at) sls.fi

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisterikirjasto (at) tamk.fi
Tampereen yliopistooa (at) uta.fi

Theseus

  • sisältö, lisenssit, opinnäytteiden syöttöprosessi, kuvailutietojen korjaamispyynnöt
theseus.rukkaset (at) lists.metropolia.fi

Tilastokeskus

info (at) tilastokeskus.fi

Turun yliopisto

julkaisut (at) utu.fi

Vaasan yliopistoosuva (at) uwasa.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTviestinta (at) vatt.fi
Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTOjulkaisutuotanto (at) vnk.fi
Väylävirasto (ent. Liikennevirasto)kirjasto (at) liikennevirasto.fi

Åbo Akademi

biblioteket (at) abo.fi